Thông báo: Thông Báo 2
Tự Khúc - Tân Quảng
Tự Khúc - Tân Quảng

 

 

Thôi ta về với ruộng đồng

Gieo sương gặt nắng cấy trồng ước mơ

Trần mình trên cánh đồng thơ

Cùng em đắp đập be bờ ca dao

Thôi ta về với chân sào

Bồng bềnh sông nước dạt dào thuyền trăng

Tha hồ thả đó cắm đăng

Ngẫm ra đâu cũng chẳng bằng ở quê

Thôi ta về với hội hè

Cưới xin rượu uống thoả thuê cả làng

Nhẩn nha đan thúng đan sàng

Ngày mùa cùng trẻ kềnh càng trên rơm

Về cùng bùn đất ao chuôm

Cá tươi rau sạch thảo thơm tình người

Thông thênh cùng ngọn gió trời

Bạc đầu ta lại về chơi với diều.

Ngày viết: 2018-12-21 - Ngày sửa: 2018-12-25 - Người viết: Tân Quảng
Dòng Họ Nguyễn